اجر…نظر موسسه استاندارددرمورد بلوک سیمانی

طبق اخرین اخبار از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب استاندارد شماره ۷ بلوک های سیمانی را آجر تو خالی نام گذاری نموده و هیچ گونه محدودیتی برای تعداد سوراخ‌ها و اندازه‌ی آن و درصد سطح سوراخ‌ها به سطح کل بلوک در نظر نگرفته است.در صنعت ساختمان سازی این محصول بیشترین مصرف را دارد چون هم از وزن سازه‌‌ می‌کاهد و هم به نوعی عایق حرارت و صدا نیز‌‌ می‌باشد.

بازرگانی شهر اجر در هنگام تولید هر نوع اجر حتما از نظر تخصصی مهندسان موسسه استاندارد ایران در جهت ارتقا کیفیت محصولات خود استفاده‌‌ می‌نماید.شهر اجر در ایران:
شهر اجر در تبریز/چهارراه حافظ
شهر اجر در تهران/اهن مکان

بازرگانی شهر اجر دریای بیکران رنگ/طرح    ./اندازه