اجر قزاقی….بلوک سیمانی خوب یا بد؟

بازرگانی شهر اجر از همان بدو شروع به کار در مورد تولید هر نوع اجر با سازمان استاندارد در میان گذاشته تا بهترین راهنمایی را از این موسسه داشته باشد .یکی از اسرار موفقیت سازمان شهر اجر این مطلب است.

دفاتر فروش شهر اجر:
دفتر فروش اجر در تبریز/چهارراه حافظ
دفتر فروش اجر در تهران/اهن مکان

طبق اخبار حاصله موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب استاندارد شماره ۷ بلوک سیمانی را آجر تو خالی نام گذاری نموده و هیچ گونه محدودیتی برای تعداد سوراخ‌ها و اندازه‌ی آن و درصد سطح سوراخ‌ها به سطح کل قطعه در نظر نگرفته است.بدین جهت گزینه مناسبی برای ساخت انواع سازه با کار بری های متفاوت‌‌ می‌باشد.