اجر قزاقی ..نحوه خشک کردن خشت

در فرایند تولید اجرنما باید برنامه ریزی دقیق داشت تا هم کیفیت مد نظر را داشته باشیم و هم اینکه از نظر وقت و هم از نظر هزینه های سوخت تا حد امکان صرفه جویی کرد در این صورت هزینه تمام شده نیز کاهش یافته و میتوان محصول با کیفیت را با قیمت مناسب عرضه کرد.حال ببینیم از چه راه هایی میتوان این هزینه‌ها را کاهش داد.اولین راه خشک کردن خشت خام قبل از انتقال به کوره جهت پخت نهایی:
زمانی که قطعات از ماشینهای شکل دهی خارج‌‌ می‌شوند مقدار قابل توجهی رطوبت به همراه دارند.  خشک کردن خشت خام قبل از پختن آن به علت جلوگیری از تغییر شکل زیاد و ترک در سطح خشت‌‌ می‌باشد و همچنین از صرف هزینه سوخت بیشتر در کوره اصلی و امکان دوده گرفتن کوره به سبب رطوبت اولیه زیاد و سوخت ناقص جلوگیری‌‌ می‌کند.
خشک کردن موجب بروز انقباض‌‌ می‌شود و این انقباض در حدی مجاز است که محصول نهایی دارای اندازه مناسب و دلخواه باشد.  جمع شدگی در خشت خشک شده حدوداً ده درصد در هر بعد است. درجه حرارت کوره خشک کن از 40 تا 200 در جه سانتی گراد و زمان خشک کردن از 24 تا 48 ساعت متغیر است که بستگی به نوع رس دارد. حرارت لازم معمولاً به کمک گرمای تلف شده از کوره های اصلی فراهم‌‌ می‌شود. در کلیه مراحل، حرارت و رطوبت کاملاً تنظیم‌‌ می‌گردند تا از انقباض سریع که موجب بوجود آمدن ترک های زیاد‌‌ می‌شود اجتناب گردد.
در مناطق گرم وخشک از گرمای هوا بمنظور خشک نمودن خشت استفاده‌‌ می‌کنند. در این روش نحوه چیدن خشت‌ها از اهمیت فراوان برخوردار است. به ترتیبی که جریان هوا یک جانبه نباشد چون باعث ایجاد انحناء و تغییر شکل آجر در اثر خشک شدن یک جانبه‌‌ می‌شود.
خشت خشکی که برای پختن آجر آماده شده است رطوبتی بین 8 تا 12 درصد به همراه دارد.