اجرنما ..ویژگی های اجرهای ماشینی ودستی

هر یک از اجرها بسته به نوع مصرف و شرایط اب و هوایی و مقدار خوردپی و همچنین از لحاظ مقاومت ظبقه بندی شده و مورد استفاده قرار میگیرد بنابراین از هر اجر فقط برای قسمتهایی باید استفاده کرد که مخصوص همان شرایط تولید شده است در غیر این صورت حتما دچار مشکل خواهیم شد.
//*..وزن مخصوص: هر دو نوع آجر ماشینی دستی نباید از 7/1 و وزن مخصوص فضایی آنها از 3/1 گرم بر سانتی متر مکعب کمتر شود.

//*..مقاومت در برابر یخبندان: آجرهای مصرفی در نما باید در برابر یخبندان پایدار باشند و در آزمایش یخ زدگی دچار خرابی ظاهری مانند ورقه ورقه شدن، ترک خوردن و خوردگی نشوند.

//*..ضریب جذب آب: درصد وزنی جذب آب در آزمایش 24 ساعته در مورد آجرهای ماشینی نباید از 16 و در مورد آجرهای دستی از 20 بیشتر شود و در هر دو نوع آجر از 8 کمتر باشد.

//*..( آجر دوغابی) قطعات نازک آجری مورد مصرف در نماسازی به ابعاد 20 (40 یا 30)  200 میلیمتر با قطعات موزائیکی نازک آجری نما به ضخامت 20 یا 30 میلیمتر با نقش چند آجر بندکشی شده( آجر موزاییکی ) ساخته‌‌ می‌شوند حداقل باید دارای مشخصات آجرهای ماشینی با مقاومت متوسط مندرج در استاندارد شماره 7 ایران باشند.

//*..ترک در سطح آجر: وجود یک ترک عمیق در سطح متوسط آجر حداکثر تا عمق 40 میلیمتر در آجر پشت کار بلااشکال‌‌ می‌باشد. ولی بطورکلی در صد آجرهای ترک دار نباید بیشتر از 25 باشد.

//*..پیچیدگی، انحناء و فرورفتگی: پیچیدگی در امتداد سطح بزرگ آجر حداکثر 4 میلیمتر و در امتداد سطح متوسط آجر تا 5 میلیمتر مجاز است. آجر نباید انحناء و فرورفتگی بیش از 5 میلیمتر داشته باشد و این مقدار در صورتی قابل قبول است که میزان آن از 20% کل آجرها افزایش پیدا نکند.

//*(سایر موارد: آجر باید کاملاً پخته و یکنواخت و سخت باشد ودر برخورد با آجر دیگر صدای زنگ دار ایجاد کند. به علت عدم چسبندگی آجرهای کهنه به ملات حتی المقدور از آنها استفاده‌‌ نمی‌شود و تنها در صورت انجام پیش بینی های لازم به صورت سائیدن با برس سیمی استفاده از آن مجاز خواهد بود.
آجرهای ساختمانی مقاومت خوبی در برابر آتش دارند بطوریکه یک دیوار 22 سانتی متری از آجر در حدود شش ساعت در برابر آتش سوزی مقاومت از خود نشان‌‌ می‌دهد.
ضریب انقباض و انبساط در آجر در حدود 0003/0‌‌ می‌باشد که بسیار ناچیز است.
//آجر بعنوان یکی از مصالح متراکم هادی صوت‌‌ می‌باشد. در صورتی که انتقال صوت توسط عملکرد دیافراگمی دیوار باشد این مقاومت به وزن دیوار بستگی دارد یعنی کاهش انتقال صوت در دیوار آجری همگن با لگاریتم وزن دیوار متناسب است جذب صدا در سطح آجری در فرکانس طبیعی پایین است. این خاصیت با اندودکردن دیوار و نقاشی باز هم کمتر‌‌ می‌شود و لذا برای این منظور از اندودهای مخصوص و آجرهای سبک استفاده‌‌ می‌نمایند.

//.وب سایت شهر اجر بزرگترین مرکز تولید و فروش انواع اجرنما در طرح‌ها و اندازه های متنوع با بالاترین کیفیت و پایین ترین قیمت در خدمت خریداران محترم نمای اجری‌‌ می‌باشد.دفاتر فروش وب سایت شهر اجر در ایران:

/دفتر فروش اجر نسوز در تهران/اهن مکان

/دفتر فروش اجر نسوز در تبریز/چهارراه حافظ