اجرنما ..اجرهای مقاوم در برابر زلزله

کشور ما جزو کشورهای زلزله خیز بوده و هر از گاهی شاهد این بلای طبیعی در گوشه کنار ایران هستیم و میبینیم که چه خساراتی به جان و ساختمانها وارد میکند حال باید چه کرد تا حد امکان از خرابی هاو تلفات جانی کاسته شود یکی از مهمترین عواملی که در این موضوع دخیل است همان مواد مورد مصرف در ساختمان سازی است که مهم ترین انها اجر است پس باید اجری تولید شود تا در مقابل برش های عرضی و طولی مقاومت قابل قبولی لز خود نشان دهد با این کار از بسیاری از خرابی‌ها و تلفات جانی کاسته‌‌ می‌شود.
//(آجر مقاوم در برابر برش عرضی ناشی از زلزله)

//زلزله به ساختمانهای گوناگون خسارتهای متفاوتی وارد‌‌ می‌سازد مهمترین عوامل مؤثر در آسیب پذیری ساختمانها در هنگام بروز زلزله که‌‌ می‌توان به آنها اشاره نمود عبارتند از:

وزن زیاد ساختمان مقاومت کم، مصالح در برابر کشش و برش، فقدان بهم پیوستگی کامل اجزای ساختمان، ضعف، اتصالات و …  تمامی این عوامل را‌‌ می‌توان در بررسی ساختمانهای زلزله زده کشورمان از جمله ساختمانهای شهرهای منجیل، اردبیل، بجنورد، و…. مشاهده نمود.
//برای جلوگیری از بروز موارد فوق، باید تغییراتی در اجزایی که در ساختمان سازی نقش دارند بوجود آورد تا بتوان ساختمان را در مقابل زلزله مقاوم ساخت. یکی از این اجزاء آجر و یا هر نوع مصالح مکعبی شکل است که در ساختمانها استفاده‌‌ می‌شود. آجر از مصالح مهم ساختمان و ساختمان سازی‌‌ می‌باشد، بخصوص با توجه به ساختار ساختمانهای آجری موجود در ایران، باید این مسأله را مدنظر داشت که خسارتهای ناشی از زلزله بیشتر متوجه اینگونه ساختمانها‌‌ می‌باشد.
با توجه به موارد فوق یک مدل آجر طراحی و ساخته شده است که بتواند از بروز ضعفهای ذکرشده که مهمترین آنها عدم بهم پیوستگی اجزای آجر پست جلوگیری نماید.
//(توزیع نیروهای زلزله)
در ساختمانهای آجری دیوارها به دو دسته تقسیم‌‌ می‌شوند دیوارهای برشی و دیوارهای عرضی، دیوارهای برشی موازی جهت حرکت پی هستند( ناشی از حرکت زمین به هنگام (زلزله) و دیوارهای عمود به این جهت را دیوارهای عرضی‌‌ می‌نامند.

اصلی ترین عنصر لرزه گیر در هر ساختمان آجری، دیوارهای برشی آن‌‌ می‌باشند که سرانجام باید بارهای افقی و قائم حاصل از کلیه اجزای دیگر را به زمین منتقل کنند. علاوه بر این سقف نیز باید یکپارچگی خوبی داشته باشد تا نیروهای وارده را به دیوارهای برشی انتقال دهد.

//وب سایت شهر اجر تنها مرکز تولید اجر و اجرنما در ایران‌‌ می‌باشد که با بهره گیری از ازمایشگاه های پیشرفته و با علم به حساسیت و اهمیت مواد اولیه مورد استفاده در ساختمان سازی مصالحی را تولید و عرضه‌‌ می‌کند که از نظر مقاومت در برابر زلزله در اخرین حد استهکام ساخته شود.دفاتر فروش وب سایت شهر اجر در ایران:

/دفتر فروش اجرنما در تبریز/چهارراه حافظ……….

/دفتر فروش اجرنما در تهران/اهن مکان…………….