اجرنما ..برخی از معایب مصالح اجری

///(معایب موجود در مصالح آجری)

//آجر با توجه به وجود مزایایش از لحاظ کاربرد گسترده آن در ساختمان سازی دارای معایبی نیز‌‌ می‌باشد که باید در نظر گرفته شود. رفتار ایزوتوپ، ناهمگنی، غیرخطی بودن و صفحه‌ای بودن اجزای سازه های آجری پیچیدگی خاصی را در این نوع مصالح ایجاد کرده است.

//همانطور که ذکر شد یکی از مهمترین این معایب صفحه‌ای بودن اجزای سازه‌ای آجری‌‌ می‌باشد که نسبت به دیگر معایب‌‌ می‌توان تا حدودی روی آن کارکرد و این مشکل را رفع نمود. لذا در طراحی این مدل آجر مورد فوق را در نظر داشته و تغییر فرم به صورتی انجام گرفت تا این عیب رفع شود با توجه به نحوه قرارگیری این آجرها و در گیرشدن آنها با همدیگر از نظر فعل و پست شدن قسمتهای مختلف آجر با هم( از ردیف پایین تا بالا). چنین به نظر‌‌ می‌رسد که تمام آجرها را پایین ترین سطح تا بالاترین سطح با هم درگیر شده و امکان جابجایی و جدای هیچکدام از آجرها وجود ندارد و با هماهنگی و یکپارچگی بیشتری نسبت به دیوارهای آجری قبلی عمل‌‌ می‌نماید.

///(نتیجه گیری)

//با بررسی عملکرد زلزله های گذشته‌‌ می‌توان دریافت که نقطع ضعف دیوارهای آجری عمدتاً فصل مشترک آجر و ملات‌‌ می‌باشد بخصوص با توجه به اینکه این فصل مشترک تشکیل صفحات افقی داده و بستر مستعدی را برای آسیب رسانی در هنگام زلزله فراهم‌‌ می‌سازد. بمنظور رفع این نقیصه، در این طرح، صفحه افقی ضعیف فوق الذکر تغییر اساسی یافته است. به بیان روشن تر، دیگر صفحه پیوسته فصل مشترک آجر و ملات وجود نداشته، متناوباً آجر این صفحه را قطع‌‌ می‌نماید. نتیجتاً ظرفیت برشی دیوار افزایش‌‌ می‌یابد.

//در طراحی این آجر سعی شده است نکات اجرایی و سهولت اجرای دیوارها نیز ملحوظ شده با کمترین اتلاف آجر چینی انجام پذیرد. لازم به ذکر است که نمونه های این مدل از جنس و مصالح دیگر مانند سیپورکس واینوتنگ ساخته شده است که دلیل آن نیز سبکی و راحتی در هنگام کار‌‌ می‌باشد که مشغول انجام آزمایشات مربوطه برروی نمونه ها‌‌ می‌باشیم.

تیره  +  اجر نسوز   قهوای  +  اجر نسوز  قهوهای سوخته  +  اجر نسوز  انگلیسی   +  اجر نسوز   شاموتی روشن  +  اجر نسوز  شاموتی تیره  +  اجر قزاقی  زرد  +  اجر قزاقی  قرمز + اجر قزاقی   اخرا  +  اجر قزاقی   ابلق  +  اجر

///وب سایت شهر اجر مجهزترین و بزرگترین سیستم تولید و فروش انواع متنوع اجرنما و اجر نسوز و اجر قزاقی در ایران با کیفیت بسیار بالا و قیمت مناسب در خدمت خریداران محترم نمای اجری‌‌ می‌باشد.دفاتر فروش وب سایت شهر اجر در ایران:

//دفتر فروش اجر نسوز در تبریز/چهارراه حافظ

//دفتر فروش اجر نسوز در تهران/اهن مکان