ارزیابی کیفیت انواع اجر نما

(مشخصه فنی آجر ها برای ارزیابی کیفیت انها):

//برای ارزیابی کیفیت آجر‌ها ، مشخصه های فنی متعددی توسط سازمان های مرتبط تعیین و مورد

استفاده قرار گرفته است . این مشخصات شامل موارد زیر است :

*دوام

*رنگ

*بافت

*جذب آب

*تغییرات ابعادی و شکل

*مقاومت فشاری

*مقاومت به سایش

*هدایت حرارتی

*مقاومت در برابر آتش سوزی
(هر یک از مشخصات مذکور در قسمت های زیر بحث‌‌ می‌شود)….
/*دوام : دوام اجر در مرحله عرق کردن و ذوب مقدماتی به هنگام پخت مواد خام ، حاصل‌‌ می‌شود . در حال حاضر سازمان ASTM دو معیار زیر را برای ارزیابی دوام اجرها پیشنهاد کرده است :
1=از آنجا که مقاومت فشاری و میزان جذب آب اجرها به حرارت پخت بستگی دارند ، این دو مشخصه به همراه ضریب اشباع ، به عنوان معیاری برای تعیین دوام اجر مورد استفاده قرار‌‌ می‌گیرند .
2=روش دوم توصیه شده برای ارزیابی دوام اجرها ، مقاومت فشاری به همراه نتایج آزمایش 50 سیکل یخبندان و ذوب ( طبق روش توصیه شده ASTM  ) ، است .

براساس هر یک از معیار های فوق ، اجرها متناسب با میزان دوام خود به سه گروه :

گروه1-اجر مناسب برای شرایط آب و هوایی سخت (SW)

گروه2-اجر مناسب برای شرایط آب و هوایی معتدل (MW)

گروه3-اجر مناسب برای قسمت های داخلی ساختمان یا شرایط آب و هوایی گرم (NW) تقسیم می

شوند . برای انتخاب نوع اجر مقاوم به شرایط آب و هوایی خاص ، معیاری کمّی به نام نمایه آب و هوایی ، که برابر است با حاصل ضرب تعداد متوسط روزهای یخبندان سال در متوسط میزان باران سالیانه در زمستان ( برحسب اینچ ) ، تعریف و مورد استفاده قرار‌‌ می‌گیرد . در عین حال برای انتخاب اجر مناسب در هر پروژه ، شرایط نصب آن (سطوح قائم یا غیر قائم ) ، و نیز امکان تماس آن با خاک ملحوظ‌‌ می‌گردد . در مقاله های بعدی اجرهای مناسب ( به لحاظ دوام ) ، برای شرایط نصب و آب و هواهای مختلف نشان داده شده‌اند .

//..بازرگانی وب سایت شهر اجر بزرگترین و پیشرفته ترین مجتمع تولید و فروش انواع  اجر نما  و  اجر نسوز  و  اجر قزاقی

در ایران با بهترین کیفیت و قیمت بسیار مناسب در خدمت خریداران محترم نمای اجری‌‌ می‌باشد.

///دفاتر فروش وب سایت شهر اجر در ایران:

/دفتر فروش اجر نما در تهران/اهن مکان

/دفتر فروش اجر نما در تبریز/چهارراه حافظ