اجر نما ..اهمیت محاسبات تغییر شکل

یکی دیگر از مراحل حساس و مهم محاسبات دقیق میزان تغییر ابعادی اجر چه در زمان خشک شدن

خشت و چه در هنگام پختن اجر در کوره   است

چون در این دو مرحله اجر از لحاظ ابعادی پس از تبخیر اب ان دچار تغییراتی‌‌ می‌شود که اگر به ان دقت

نشود در زمان اجرا مشکل پیش خواهد امد

*//تغییر ابعادی و شکل : از آنجا که رس‌ها در مراحل خشک کردن خشت خام و پختن اجر انقباض‌‌ می‌یابند ، تغییرات حجمی حاصله باید به گونه‌ای در تعیین ابعاد قالب های خشت زنی و نیز فاصله سیم های برش در روش گل سفت ملحوظ گردند ، تا اجر پس از پایان مرحله پخت دارای ابعاد مورد نظر باشد . مقدار انقباض حاصل از مراحل خشک شدن و پختن اجر بسته یه نوع رس متفاوت بوده و در محدوده زیر تغییر‌‌ می‌کند :

*انقباض ناشی از خشک شدن 2 تا 8 درصد

*انقباض ناشی از پخت 5/2 تا 10 درصد

*/مقدار انقباض حاصله در مرحله پخت ، تابع دمای کوره است . هرچه دمای پخت بیشتر شود ، رنگ آجر تیره تر و انقباض آن نیز بیشتر است . در نتیجه در مواردی که برای ایجاد رنگ های مختلف در اجر از دماهای زیاد استفاده‌‌ می‌شود ، باید انتظار داشت که اندازه اجر‌ها با یکدیگر متفاوت باشد . در واقع کنترل یکنواختی ابعاد اجرها ی تولید شده در یک کارخانه ، به علت تغییر در نوع مواد خام و نیز شرایط پخت ، عملا غیر ممکن بوده و به همیین علت در استاندارد های مختلف تغییرات ابعادی مجاز اجرها تعییین شده است .

(استاندارد ASTM، تغییرات ابعادی مجاز را برای آجرها مطابق جدول موجود توصیه کرده است)

**/تغییر شکل در اجرها به معنی ان است که به هنگام قرار گرفتن آجر در سطحی صاف ، همه نقاط ان با سطح در تماس نبوده و اصطلاحا قسمتی از اجر دارای پیچیدگی است . مقدار تغییر شکل یا پیچیدگی مجاز اجرها تابع نوع و ابعاد اجر است . این مقادیر مجاز بر حسب ASTM ارائه‌‌ می‌گردد….

*/*بازرگانی وب سایت شهر اجر بزرگترین مجتمع تولید و فروش انواع متنوع اجر نسوز  و  اجر قزاقی

و  اجر نما در ایران با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت در خدمت خریداران محترم انواع اجر نما می

باشد.

*(دفاتر فروش وب سایت شهر اجر در ایران):

*.دفتر فروش اجر قزاقی در تبریز/چهارراه حافظ

*.دفتر فروش اجر قزاقی در تهران/اهن مکان