اجر نسوز ..انواع سفیدک و دلیل ان

**-/سفیدک در اجر امری است طبیعی اجر نما پس از اجرا اب دوغاب را به خود کشیده و در حین خشک شدن روی اجر نما شروع به سفیدک بستن میکند و این در تمام اجر‌ها صدق میکند.فقط مقدار این سفیدک مهم است اگر سفیدک اجر که در اثر وجود مواد شیمیایی موجود در اجر به وجود‌‌ می‌اید کنترل شده و اصولی نباشد همین سفیدک باعث از بین رفتن جلای اجر‌‌ می‌شود ولی اگر سفیدک اجر کنترلشده باشد باعث جلای بیشتر اجر و خوشرنگ شدن ان‌‌ می‌شود.

**-/انواع سفیدک و دلیل ان

**-/سفیدک کربناتی در اجر: چنانچه اجر ، آب اهک موجود در ملات های سیمانی و اهکی را بمکد و سپس این اب اهک با co2هوا ترکیب شود ، caco3تشکیل‌‌ می‌شود که روی دیوار ایجاد سفیدک کربناتی‌‌ می‌کند . سختی اب ملات نیز سبب تشکیل کربنات کلسیم روی سطوح اجری‌‌ می‌شود .  اب باران که معمولا مقداری co2 در خود حل کرده است با کربنات کلسیم موجود در ملات یا اندود خصوصا در کارهای تازه ساز ترکیب‌‌ می‌شود و ca(hco3)2می دهد که رو میزند و پس از پریدن co2و اب ، caco3 ان به صورت شوره روی سطوح نمای اجری باقی‌‌ می‌ماند . راه جلوگیری از ایجاد این گونه شوره ، خیس کردن کامل اجر و سیراب کردن ان قبل از مصرف و جلوگیری از مکیدن اب اهک ملات ، مصرف نکردن اب سخت در ملات و بالاخره اب پاشی سطوح دیوار نوساز قبل از بارندگی است .

**-/سفیدک سولفاتی در اجر: این سفیدک موقعی بروز‌‌ می‌کند که ملات مصرفی در دیوار گچی باشد یا در ساخت ملات ، آب سولفات دار مصرف شود ؛ یا خاک اجر ، حاوی سولفات های گوناگون باشد . اب باران و ابهای زیر زمینی که در این گونه کارهای اجری نفوذ‌‌ می‌کنند سبب حل کردن سولفات‌ها در خود و رو زدن انها‌‌ می‌شوند و پس از تبخیر ، سولفات های محلول به صورت سفیدک سولفاتی روی نمای دیوار به جا‌‌ می‌مانند و این عمل تا انجا ادامه پیدا‌‌ می‌کند که سولفات موجود تماما رو بزند . روش جلوگیری از ان ، عدم مصرف آجرهای سولفاتی ، ملات های گچی و اب سولفات دار است .

**-/سفیدک کلروری در اجر: در اثر مصرف اسید کلریدریک برای پاک کردن سفیدک کربناتی ، این اسید با کربنات کلسیم ترکیب شده و تشکیل کلرور کلسیم‌‌ می‌دهد که پس از خشک شدن نما ، به صورت شوره روی دیوار باقی‌‌ می‌ماند . علاوه بر ان سبب جدا شدن ملات از اجر و طبله کردن اندود نیز‌‌ می‌شود . همچنین اگر در ملات ، آب کلرودار مصرف شود یا در خاک آجر ، کلرور موجود باشد ، سفیدک کلروری روی سطح دیوار ظاهر‌‌ می‌شود . کلرورها به طور کلی دارای خاصیت جذب رطوبت و به اصطلاح نم کش هستند و در هوای نمناک ، نم‌‌ می‌کشند و روی دیوار لکه های رطوبت ظاهر‌‌ می‌شود. پس از خشک شدن، کلرور به صورت بلوری برجا‌‌ می‌ماند . تر و خشک شدن پیاپی دیوار سبب بلوری شدن و غیر بلوری شدن کلرور‌ها شده و نهایتا منجر به خرابی ملات‌‌ می‌گردد . راه جلوگیری از ایجاد این نوع سفیدک مصرف نکردن اب و اجر کلرور دار و خیس کردن دیوارهایی است که قرار است با اسید کلریدریک شسته شوند .

**-/سفیدک نیتراتی در اجر: این نوع سفیدک هنگامی ایجاد‌‌ می‌شود که اجر از خاک شوره دار درست شده باشد یا در اب و ماسه ملات شوره وجود داشته باشد . شوره نم کش است و در هوای نمناک بخار اب را جذب کرده و دیوار نمناک‌‌ می‌شود و پس از خشک شدن ، ان  شوره‌ای که رو زده است به صورت سفیدک نیتراتی روی دیوار ظاهر‌‌ می‌شود . الوده شدن اجر به موادی نظیر ادرار ، پهن و کودها و برخی گیاهان که دارای مواد نیترایت هستند نیز باعث شوره زدگی‌‌ می‌شود . مجاورت دائمی کارهای اجری با مواد و اب های نیترات دار سبب پیدایش نیترات کلسیم‌‌ می‌شود که باعث لقی ملات شده و کاهش و افزایش پیاپی رطوبت ، منجر به متلاشی شدن ملات‌ها و خرابی کار‌‌ می‌گردد.
برای جلوگیری از این نوع سفیدک ، باید از مصرف اجر و ماسه و اب نیترات دار پرهیز کرد و جلو نفوذ اب های نیترات  دار به ساختمان را گرفت و از الوده شدن اجزای ساختمان به مواد نیترات دار جلوگیری نمود 

**-/بازرگانی وب سایت شهر اجر پیشرفته ترین مجتمع تولید و فروش انواع متنوع اجر نما  و  اجر نسوز  و  اجر قزاقی   در ایران با ضمانت نامه کتبی محصولات و قیمت بسیار مناسب در خدمت خریداران محترم نمای اجری‌‌ می‌باشد.

**-/دفاتر فروش وب سایت شهر اجر در ایران:

**-/دفتر فروش وب سایت شهر اجر در تبریز/چهارراه حافظ

**-/دفتر فروش وب سایت شهر اجر در تهران/اهن مکان