اجرنما و تاریخچه مختصر

آجر در ساختمان از زمانهای بسیار دور جا و مکانی داشته و توانسته جای خود را در تاریخ ‏پرکندو سرآمد مصالح ساختمانی باشد .آجر  در بابل اختراع شد و ساختن ‏خشت و پختن آن معمول گشت. خاک رس در اکثر نقاط زمین یافت‌‌ می‌شود و ‏این بهترین وسیله‌ای بود که اکثر…