اجر نما و تنوع اجر نما

اجرنما در تهران  و اجرنما در تبریز: تنوع در اجرنما  و اجرنمای قزاقی به اندازه‌ای است که قابل مقایسه با سایر متریال مورد استفاده در نما نیست .که البته این تنوع انتخاب را مشکل میکند  و از طرفی باعث میشود برای همه سلیقه‌ها رنگ و طرح وجود دارد.اجر…