اجر نما و اجر نمای سنتی در تهران و مدرنیته

اجرنمای سنتی  در تهران و تبریز  : آجر قزاقی یا اجر سنتی  از نظر قدمت تولید و استفاده در ساختمان قدیمی ترین مصالحی است که بشر در ساخت ساختمان از ان استفاده کرده است واز این نظر آجر سنتی محسوب میشود. اما از نظر کاربرد آن در طراحی نما های جدید یک محصول …