اجرنما +...اجرنمای قزاقی اجر ۲۰*-۲۰

اجر کف فرش یا اجر 20*20 امروزه کاربرد زیادی در محوطه سازی دارد اجر کف فرش به علت مزایای زیادی که دارد بسیار پر طرفدار است. اجر کف فرش انواع مختلف دارد..شامل: اجر کف فرش قزاقی اجر کف فرش پرسی اجر کف فرش قزاقی  در ابعاد 20*20*5 در رنگه های زی…