اجر نسوز و دسته بندی

اجرنسوز یا اجر نسوز نما یا اجرنمای نسوز مدل های و رنگ ه و طرح‌ها و نام های متفاوتی دارد که همگی از تفاوت رنگ بندی ایجاد میشود. این مدل‌ها  و طرح هاشامل: اجر نسوز پرتقالی/اجر نسوز قرمز تیره/اجر نسوز قهوای/اجر نسوز قهوهای سوخته/اجر نسوز سفید/اجر ن…