کیفیت اجر نسوز در وبسایت اجر شهر

کیفیت بالای اجر نسوز و اجر شیل :
وب سایت شهر اجر مدعی است که بالاترین کیفیت اجر نسوز نما واجر شیل و اجر ابلق و گلبهی را در ایران عرضه میکند .و تا به امروز هیچ کدام از خریدارن نه تنها ناراضی نبودند بلکه از کیفیت  و زیبایی نمای خود واقعا ابراز رضایت مثال زدنی کردند.
کیفیت اولیت  هدف سایت شهر اجر است. ارزشمند ترین چیز برای یک تولید کننده مشتری دائمی است به علت رضایتمندی. وکیفیت اولین و مهم ترین عامل رضایتمندی است.