چرا اجر قزاقی؟

امروزه بیشترین متریال استفاده شده در نما اجر قزاقی یا اجر سنتی است و این به دلیل نوع طراحی نماست که بیشتر طراحان امروزه نمای پست مدرن را طراحی میکنند. ولازمه نمای پست مدرن تلفیق متریال سنتی با متریال جدید است وسنتی ترین واصیل ترین متریال هم…