اجر نما ..آجر نمای نسوز/ اجر نمای نسوز یا سنگ؟

اجر سنتی اجر جدید اجر  اجرنما  اجر قزاقی  واجر نسوز : امروزه اجر نسوز با سنگ ان چنان مکمل هم شده‌اند که نمای زیبا بدون ترکیب اجرنسوز و سنگ بدست‌‌ نمی‌اید .بطوریکه اگر بهترین و زیباترین سنگ را برای ساختمان انتخاب کنیم . و با بهترین اجرا کن…