اجر قزاقی..مقایسه اجر نسوز/اجر قزاقی

مقایسه دو نمونه از پر فروش ترینها: آجر نسوز با خاک نسوز و دستگا ههای مدرن و کوره های مخصوص تولید میشود . آجر قزاقی به همان شیوه‌ای که هزار سال پیش اجر تولید میشده تولید میشود . آجر نسوز رنگ های مختلفی دارد. آجر قزاقی هم رنگهای مختلفی دارد. آجر…