اجرنمای نسوز...تاثیر نمای اجری مدرن در فروش سریع مسکن

//یک راه ساده به سازندگان پیشنهاد میشود که در رکود بازار اولین نفری باشند که واحدشان را به  قیمت مناسب بفروش برسانند  و ان راه این است : /.نمای ساختمان را بسیار زیبا طراحی کنید . با بهترین متریال  اجرا کنید.البته لازم نیست هزینه های انچن…