اجر+اجرقزاقی+اجرنما...اجرنمای سنتی یااجرقزاقی به قیمت کارخانه

(اجرنما به قیمت کارخانه) /اجرنسوز /اجر مدرن /اجر سنتی /اجر قزاقی در تهران و تبریز و کرمان ///اجر نسوز / اجر قزاقی / اجر شیل  نسبتا قیمت بالای دارند و هزینه تولید این نوع اجر‌ها بالا‌‌ می‌باشد . بدلیل مصرف بالای سوخت  و گران بودن مواد…