اجرنما....اجر جوش چیست؟

اجر جوش: اجر خاص در صنعت سفال پزی است که در کشورهای صنعتی دارای اهمیت ویزه‌ای است از این اجر برای نماسازی ساختمان‌ها فرش کف پیاده روها پوشش بدنه و کف آبروها و مجراهای فاضلاب و تونل‌ها و ساختن دودکش‌ها فرش کف کارخانه‌ها انبارهای کشاورزی و سالن …