چگونگی تبدیل خشت به اجر

طرز کار ماشین اجر سازی: دستگاهی خودکار خاک رس را با آب مخلوط کرده و ورز می‌دهد و خمیر تولید می‌کند. تسمه‌ای متحرک خمیر را به دستگاه‌های فشار و قالب های هیدرولیکی می‌برد.تیغه‌های برش، خمیر فشرده را که به صورت قالبی بسیار عظیم درآمده است می‌برند و …