اجر نسوز...موارد مصرف اجر ماسه اهکی

در ایران در مناطقی که خاک رس در دسترس نباشد و یا بسیار کم باشد ولی ماسه به حد وفور یافت می‌شود مانند سواحل دریا و... امکان تهیه آجر مقدور نیست و یا اگر تهیه شود بسیار گران تمام خواهد شد و حمل آن از نقاط دیگر با توجه به هزینه حمل مقرون به صرفه …