اجر نسوزنما را گران نخرید؟

در حدود دو سال پیش بود که اجر نسوز نما مد شد و چند کارخانه محدود  اقدام به تولید ان کردند . و به همین منظور به علت عرضه کم و تقاضای زیاد قیمت اجر نسوز نما را بالا میدادند. کماکان نیز بر همان منوال قدیم قیمت اجر نسوز را بالا میدهند .اما وب سایت شهر …