اجرنما....چگونه زمان پخت اجر را کم کنیم؟

//همان گونه که در مقالات پیشین به ان اشاره شد، برای آنکه آجر ماسه آهکی به درستی پخته شود، به دو عامل حرارت و فشار نیاز دارد.حال هرچقدر فشار زیادتر باشد، زمان پخت کوتاه تر می‌شود. به صورتی که با حرارت ثابت اگر فشار ۸ اتمسفر باشد، زمان پخت ان در حدو…