اجرنمای قزاقی...چگونه فشار اتوکلاو را پایین بیاوریم؟

با صرفه ترین و اقتصادی ترین فشار برای تولید اجر در حدود ۱۵اتمسفر می‌باشد که در این صورت زمان پخت در حدود ۵ ساعت است. بدیهی است که اتوکلاو‌ها دارای وسایلی هستند که در هر لحظه فشار کوره را اندازه می‌گیرند و در موقعی که کارگران برای وارد کردن و یا خارج کرد…