اجر نسوز و اجرنما و فشار مناسب برای کوره چقدر باید باشد؟

برای تولید اجر با کیفیت و متناسب با استاندارد مناسب ترین و اقتصادی ترین فشار در حدود15 اتمسفر می‌باشد که در این صورت زمان پخت اجر در حدود ۵ ساعت‌‌ می‌باشد. بدیهی است که اتوکلاو‌ها دارای دستگاه هایی هستند که در هر لحظه فشار داخل کوره را اندازه می‌…