اجر قزاقی....بلوک سیمانی خوب یا بد؟

بازرگانی شهر اجر از همان بدو شروع به کار در مورد تولید هر نوع اجر با سازمان استاندارد در میان گذاشته تا بهترین راهنمایی را از این موسسه داشته باشد .یکی از اسرار موفقیت سازمان شهر اجر این مطلب است. دفاتر فروش شهر اجر: دفتر فروش اجر در تبریز…