اجر...ویژگی اجرهای منیزیتی

بازرگانی شهر اجر دارای تنها وب سایتی در ایران است که با ارائه 1600عکس نمای کار شده ساختمان با نمای اجری به خریدار این امکان را میدهد که قبل از خرید و انتخاب اجر نمای پایانی ساختمان خود را ببیند و هر تغییری که دوست دارد را با سلیقه خود…