اجرنما…مشکلات پیش روی تولید کنندگان اجرنما

بهتر است این را بدانید که در کشور آمریکا سالانه تعداد ۹ میلیارد قالب اجر تولید می‌شود. برای تولید این اجرها هزینه‌های معدن و برداشت خاک وانتقال ان به کارخانه بسیار سنگین بوده و می‌بایست این اجرها در کوره هایی که دمای آنها به حدود ۱۱۰۰ درجه می‌رسد، پخته شوند که این کار علاوه بر آنکه مصرف سوخت زیادی را به همراه دارد، ایجاد آلایندگی‌های زیست محیطی نیز می‌نماید. همچنین تولید اجرهای سیمانی یا بتونی نیز باعث رها شدن هزاران کیلوگرم گاز جیوه که بسیار سمی هستند در هوا می‌گردد.اینها تنها گوشه‌ای از مشکلات تولید اجر‌‌ می‌باشد که مهندسان و تولید کنندگان اجر نما را بران داشت تا به فکر تولید نوعی اجر بافتند که همسو با قوانین زیست محیطی بوده و کمترین الایندگی را داشته باشد.
بازرگانی شهر اجر با اتکا به نیروی کار ماهر و با تجربه تولید اجرنما را کاملا مطابق با قوانین زیست محیطی و به صورت سبز انجام میدهد و با سرویس و نگهداری به موقع دستگاه الات و کوره‌ها تلاش کرده تا به نوبه خود در این امر هیچ کوتاهی حتی جزئی و ناچیز از جانب این شرکت صورت نگیرد به همین دلیل تولیدات بازرگانی شهر اجر را تولیدات سبز‌‌ می‌نامند.دفاتر فروش بازرگانی شهر اجر در ایران:
دفتر فروش اجر در تهران/اهن مکان
دفتر فروش اجر در تبریز/چهارراه حافظ