اجر شیل چیست؟مزایای اجر شیل

برخی از کوره داران بزرگ از ابتدای تولید اجرنما در فکر تولید محصولی بودند که هم از لحاظ استحکام و هم از لحاظ طول عمر دارای کیفیت بسیار بالایی نصبت به مشابه تولید شده باشد چرا که اجرنمای تولید شده با خاک رس دارای استحکام پایینی بوده و شدیدا ترد و شکننده …