اجرنما ..اجر هلندی و مزایای ان

در دنیای امروز نمای ساختمان دستخوش چنان تغییری شده که تنوع ان قابل شمارش نیست.از نماهای طبیعی گرفته تا نماهای مصنوعی که تمام اینها فقط با یک هدف تولید و به فروش میرسند و ان هم گرفتن بازار و انحصاری کردن ان و در نتیجه فروش بالا که خواسته اصلی ه…