اجرنما ..چگونه نمای خودراطراحی کنیم

یکی از مهم ترین قسمتهای ساختمان که نقش اساسی و تاثیر گذار بر روی جلوه ساختمان و تصمیم خریدار دارد نمای ساختمان است اگر نمای ساختمان را به روش مدرن و با طراحی مناسب و زیبا و مصالح جدید و باکیفیت مناسب اجرا کنیم تاثیر ان را در روند فروش خواهیم …