اجر قزاقی ..چگونگی کنترل زمان پخت

بعد از اتمام کار قالب بندی و خشک کردن خشت نوبت به حساس ترین قسمت تولید‌‌ می‌رسد. در این قسمت نتیجه کار مشخص خواهد شد در این بخش است که اگر کوچکترین اشتباهی رخ دهد باعث خواهد شد تا کار تولید را از ابتدا دوباره اغاز کرد و تمام زحمات به هدر میر…