اجرنما .اجردرمصارف سازه ای وغیرسازه ای

به علت فراوانی و در دسترس بودن اجر یکی از پر مصرف ترین مصالح ساختمانی شده است که دارای محاسن بسیاری است از جمله اینکه اگر در چیدمان ان دقت لازم به عمل اید از بسیاری از هزینه‌ها کاسته و همچنین در وقت نیز صرفه جویی زیادی خواهد شد این دو مزیت …