اجر نسوز .. روش نیمه سایشی درتولیداجر

تولید اجر بسته به نوع اجر و مورد مصرفی ان متفاوت است از لحاظ تولید خشت و کوره و نوع پخت با هم فرق دارند به همین دلیل به این نکته تاکید میشه که حتما نوعی از اجر را انتخاب کنید که برای مورد مصرف شما ساخته شده است تا در حین اجرا و پس از اتمام کار دچ…