رنگ در اجر نما

در اجر نما مشخصه رنگ بسیار مهم بوده و اکثر تولید کنندگان به ان حساسیت خاصی از خود نشان میدهند امروزه سلیقه‌ها به سمت رنگ های خاص و چشمگیر کشیده شده و اکثر خریداران اجر نما به دنبال رنگ های منحصر به فرد هستند تا نمایی تک و فوق العاده را اجرا کنند ب…