اجر قزاقی..تنوع بی نظیر در انواع اجر

*(تنوع در آجر رسی) : //برای سال های متمادی رسم بوده است که کلمه اجر به معنای اجر رسی است ، ولی در کاربرد امروزه این کلمه توضیح دهنده شکل قطعه ، صرف نظر از نوع مصالح به کار برده نیز‌‌ می‌باشد . در تداول عامه ، اجر مکعب مستطیلی است که ابعا…