اجر نسوز + اجر قزاقی + اجر نما ..مشخصه اجرهای روکارو توکار

-*-/مشخصه اجرهای سیمانی : آجر سیمانی به کمک سیمان ، شن و ماسه ساخته‌‌ می‌شود و از نقطه نظر خواص و مشخصات فنی برابر بلوک های بتنی هستند . اجر های سیمانی در اشکال  و اندازه های مختلف ساخته‌‌ می‌شوند و روند تولید انها نیز مشابه بلوک بتنی است . …