اجر نسوز ..خصوصیات ازمایشگاهی شهراجر

/*-.(چند نمونه از مهمترین خصوصیات آزمایشگاهی بازرگانی وبسایت شهر اجر) : 1-استحکام و مقاومت بالا/*- 2- دوام زیاد در برابر یخ زدگی و سرمای شدید/*- 3- جذب آب استاندارد و متناسب با نیاز و کاربرد  (8 الی 18 درصد وزن آجر )/*- 4- مواد و…