تماس بگیرید

جهت مذاکره مستقیم با واحد فروش و بازرگانی ، انجام هماهنگی در خصوص قیمت و تخفیفات ویژه ، ارسال نمونه با شماره 021-55449294
041-35419373 تماس بگیرید .
محاسبه تعداد مصرف اجر در متر مربع با احتساب بند یک سانتی در طرفین می باشد

 • مشخصات محصول

  آجر نما – نسوز نما – قرمز تیره

 • ابعاد

  28*320*70

توجه

برای پروژه ها با متراژ بالا تخفیفات ویژه اعمال می گردد

تماس بگیرید

جهت مذاکره مستقیم با واحد فروش و بازرگانی ، انجام هماهنگی در خصوص قیمت و تخفیفات ویژه ، ارسال نمونه با شماره 09129640179 تماس بگیرید .
محاسبه تعداد مصرف اجر در متر مربع با احتساب بند یک سانتی در طرفین می باشد

 • مشخصات محصول

  آجر نما-نسوز نما-شاموتی تیره

 • قیمت متر مربع

  355000

 • ابعاد

  28*320*70  و  280*320*30

 • تخفیف

  تخفیف تا پایان ماه جاری…20 درصد

توجه

برای پروژه ها با متراژ بالا تخفیفات ویژه اعمال می گردد