اجر از نوع اجر نسوز

اجر نسوزشاموتی که شامل:
اجر نسوز شاموتی روشن
اجر نسوز شاموتی تیره
اجر نسوز شاموتی متوسط
اجر نسوز سفید صدفی
اجر نسوز قرمز روشن
اجر نسوز کرم
اجر نسوز بلدرچینی
اجر/اجرنما/ اجرنسوز/اجر قزاقی/اجر سنتی /اجرنمای سنتی/اجر جدید/اجرنمای جدید/ اجر انگلیسی
اجرنما/ اجرنمای قزاقی/اجرنمای نسوز / اجرنمای جدید/اجرنمای رستیک/ اجرنمای هلندی/ اجرنمای تهران
اجر
اجر در تهران و تبریز  فقط در وب سایت شهر اجر
اجرنسوز در گذشته فقط مصرف در شومینه داشت . تا اینکه با انواع خاک نسوز رنگ های بسیار زیبا و چشم نوازی بصورت اجرنما تولید شد . وتبدیل شد به نمای اول ساختمان و طوری شده است که کم یا زیاد در نمای ساختمان کاربرد دارد و علت ان این است که به اصطلاح نما را زنده میکند یا به نمای ساختما ن جان میدهد . خصوصیت بی شمار اجرنسوز باعث شده است که انروزه در طراحی نمای بیرونی و داخلی ساختمان حتما استفاده شود .
اجر نسوز نما را باید از وب سایت شهر اجر بخرید . چون که همه انچه در زمینه اجر نسوز نما تولید میشود در وب سایت شهر اجر‌‌ می‌بینید . و از طرفی کیفیت تضمینی دارد و همچنین اختلاف قیمت فاحشی با دیگر مراکز تولید و عرضه اجر نسوز دارد و با اطمینان میگوییم که اجرنسوز را از همه جا ارزان تر میدهیم . و همچنین‌‌ می‌توانید 1300 عکس نما را در سایت ببینید و از هر نمای که خوشتان امد همان را بخرید .