انواع اجرنما و اجر قزاقی و اجر نسوز در سایت شهر اجر

اجرنما در تهران فقط وب سایت شهر اجر
انواع اجرنما در سایت شهر اجر بطور خلاصه میتوان گفت:
همه انچه از اجرنما در ایران تولید میشود در سایت شهر اجر وجود دارد . انهم از نوع بهترین و ارزان ترینش
انواع اجرنما در سایت شهر اجر عبارتند از:

اجرنمای پلاک زرد معمولی 5/5*22
اجر نمای نسوز در رنگ و اندازه متعدد
اجرنمای شیل یا اجرنمای پایه سنگدر طرح های فراوان
اجرنمای قزاقی یا سنتی در رنگ های متعدد
اجرنمای ابلق و گلبهی
اجرنمای رستیک
اجرنمای صخره ای