اجر و اجر نما و طرح های ویژه

خیلی زود تکراری میشود. اجرنمای نسوز مدت زیادی نیست که مد شده است ولی طرح های قدیمی تکراری شده اند. و کم کم جذبه خود را از دست میدهند .و اصولاجذبه قبل ر ا ندارد. وب سایت شهر اجر طرح های بسیار زیبایی را جدیدا در سایت به نمایش گذاشته است که زیبایی و جذبه خاصی دارد بطوریکه اجرنمای نسوز طرح های نه چندان قدیم را از رده خارج کرده است . البته یکی از علت های ان این است که طرح های جدید اجرنما که در وب سایت شهر اجر به نمایش گذاشته شده است . بسیار زیبا و چشم نواز هستند و رنگ های بسیار جذابی دارند که نمای بسیار مدرن و هم زمان اصیل و با قدرت را به نمایش میگذارد . اری نمای با قدرت ….طرح های جدید وب سایت شهر اجر بطوری خاص به نمای ساختمان قدرت میدهد . ترکیب رنگ‌ها و کاربرد هنری از فن ترکیب باعث قدرت بخشیدن به ظاهر نمای ساختمان شده است . با حداقل هزینه ساختمان خود را با قدرت نشان دهید و بیننده را محصور تماشای زیبایی و قدرت کنید . اصولا زیبایی قدرت میاورد. زیبایی که قدرت نیاورد یا زیبا نیست یا توان نمایش با قدرت را ندارد یا یک جای کار را خراب کرده که در زیباییش قدرت دیده‌‌ نمی‌شود .