اجرنما / اجر نسوز در اقتصاد ایران

اجر
اجرنما
اجرنما در تهران
خرید اجر در تهران
خرید اجرنما در تهران
خرید اجر نسوز در تهران
خرید اجرنما از سایت
اجر تهران
اجرنمای تهران
آجر در اقتصاد ایران
اجر یکی از پر اهمیت ترین کالاها در صنعت ساختمان به شمار می‌آید چرا که ساختمان از کالاهای اساسی ای  ساخته می‌شود که عمده ترین  آنها، فولاد، سیمان، آجر می‌باشد که اگر هرکدام از این محصولات نباشد، اساساً اسکلت ساختمان بنا‌‌ نمی‌شود .ب اگر اسکلت ساختمان برپا نشود هیچکدام از شغل‌های دیگر ساختمانی، امکان کار در ساختمان را پیدا‌‌ نمی‌کنند. و از طرفی دیگر مشکل عدم وجود محصولات دیگر ساختمان را می‌توان با جایگزین کردن کالاهای دیگر و مناسب حل نمود ولی در  ساختمان هنوز جایگزینی مناسب و اقتصادی با توجیه فنی برای آجر پیدا نشدهاست. هنوز آجر و سفال رتبه نخست را در بنای ساختمان دارند.و همچنین در نمای ساختمان باتوجه به تنوع اجرنما  بیشترین مصالح در نمای ساختمان اجرنما از انواع مختلف اجرنسوز /اجر قزاقی/ اجر شیل / اجر مدرن و سنتی‌‌ می‌باشد.وب سایت شهر اجر در زمینه تولید و عرضه انواع اجرنما در خصوص تنوع و کیفیت و قیمت حرف اول را در این صنعت وتجارت میزند.