اجر و ویژگی اجرنمای خوب

اجر
آجرنما
اجرنسوز
تهران و اجرنما در سایت اجرنما فقط وب سایت شهر اجر
اجر با کیفیت باید چه ویژگی هایی داشته باشد.؟
اجرنمای خوب باید دربه هم خوردن و برخورد با اجر نمای دیگر صدای زنگ بدهد.
صدای زنگ اجرنما نشانه‌ی چیست؟
این صدا نشانه‌ی :، سالم بودن و سلامت، توپری و استحکام ومقاومت و کم بودن میزان جذب آب  است.
اجر نمای خوب باید در آتش سوزی مقاوم بماند و مقاومت کند. و خمیری و آب نشود.
رنگ آجرنمای خوب باید یکنواخت  و یک دست باشد و همچنین باید یکنواخت و سطح آن بدون حفره باشد.
سختی آجر نما باید به اندازه‌ای باشد که با ناخن خط نیفتد.
و همچنین اجرنمای خوب باید زیبا باشد . زیبایی و رنگ بندی اجرنما از مهمترین عوامل تولید است. چرا که باعث افزایش رضایت مشتری و در نتیجه افزایش فروش‌‌ می‌شود . و باعث میشود تولیدا جرنما صرفه اقتصادی داشته باشد و تولید اجرنما بیشتر رونق بگیرد.
فروش همه چیز است تا فروش نباشد اجرنمای تولید‌‌ نمی‌شود تا خوب یا بد باشد .وب سایت شهر اجر با امکانات فراوانی که در اختیار خریداران قرار داده تا بهترین انتخاب را داشته باشد  موفق شده بهترین کیفیت اجرنما را با ارزان ترین قیمت  و با تنوع بی همتا در ختیار خریداران قرار دهد