آجرنمای قزاقی و نمای پست مدرن در تهران

انچه امروزه در طراحی نما در تهران بسیار مد است وبسیار نمای زیبایی میدهد . طراحی نما به سبک پست مدرن است . وانچه نما را پست مدرن میکند کاربرد انواع اجرنما در طراحی نمای ساختمان‌‌ می‌باشد . فقط با ترکیب انواع اجرنما /اجر نسوز/اجر قزاقی/ اجر مدل جدید و قدیم / اجر مدرن / اجرسنتی/ با یکی از موارد سنگ / چوب / و فلز /‌‌ می‌توان ادعا کرد که نما پست مدرن طراحی شده است .
اجر… نسوز
اجر….  نسوز پرتقالی
اجر… نسوز قرمز تیره
اجر… نسوز قهوای
اجر… نسوز قهوهای سوخته
اجر… نسوز سفید
اجر… نسوز مشکی
اجر… نسوز امریکایی رنگ ترکیبی قرمز و مشکی
اجر… نسوز انگلیسی رنگ ترکیبی قرمز تیره و روشن
اجر… نسوزشاموتی که شامل:
اجر… نسوز شاموتی روشن
اجر… نسوز شاموتی تیره
اجر… نسوز شاموتی متوسط
اجر… نسوز سفید صدفی
اجر… نسوز قرمز روشن
اجر… نسوز کرم
اجر… نسوز بلدرچینی
اجر… قزاقی
اجر… قزاقی زرد
اجر… قزاقی قرمز
اجر… قزاقی اخرا
اجر… قزاقی جگری یا قرمز پر رنگ
اجر… قزاقی قرمز کم رنگ
اجر… قزاقی ابلق
اجر… قزاقی حنائئ
اجر… قزاقی ترکیبی
اجر… قزاقی پوست پیازی
اجر… قزاقی ترکیبی تیره
اجر… قزاقی ترکیبی روشن
اجر… قزاقی6*20*4
اجر… قزاقی 6*20*10
اجر… قزاقی 20*20*4
اجر… قزاقی 20*20*5
اجر… قزاقی کامل
اجر… قزاقی نیمه
اجر… قزاقی پلاکی
اجر… قزاقی کف فرش
اجر… هلندی
اجر… هلندی قرمز ماتیکی
اجر… هلندی مشکی
اجر… هلندی بنفش
اجر… هلندی شکلاتی روشن
اجر… قهوای شکلاتی تیره
اجر… هلندی6*21*2
اجر… هلندی 10*10*2
اجر …هلندی 5*16*1
اجر… هلندی 8*18
اجرنمای هلندی به اجر ی گفته میشود که در کشور های هلند وهمسایگانش مورد استفاده قرار میگیرد و به علت شکل خاص و رنگهای خاص ان بسار زیباست . ومی توان گفت زیباترین نمای ساختمان از اجرای اجری هلندی بدست‌‌ می‌اید.اجر هلندی همانند اجر قزاقی بصورت سنتی تولید میشود.
اجر… رستیک
اجر… شیل
اجر… پایه سنگ
اجر… جدید
اجر… سنتی
جهت خرید انواع اجر قزاقی یا اجر سنتی و اجر نسوز  واجر هلندی و اجر رستیک  اجر شیل به دفاتر وب سایت شهر اجر در تهران و تبریز  مراجعه نمایید.وب سایت شهر اجر بهترین انواع اجر قزاقی را با ارزان ترین قیمت عرضه میکند.