اجر قزاقی یا اجر سنتی در نمای تهران

اجر قزاقی یا اجر سنتی از نظر اندازه و رنگ انواع مختلفی دارد. شامل:

اجر قزاقی از نظر رنگ
اجر قزاقی زرد
اجر قزاقی قرمز
اجر قزاقی اخرا
اجر قزاقی جگری یا قرمز پر رنگ
اجر قزاقی قرمز کم رنگ
اجر قزاقی ابلق
اجر قزاقی حنائئ
اجر قزاقی ترکیبی
اجر قزاقی پوست پیازی
اجر قزاقی ترکیبی تیره
اجر قزاقی ترکیبی روشن
اجر + آجر + اجرنما + آجرنما + اجرنسوز  +  اجر قزاقی   + اجرنمای نسوز  +  اجر نمای نسوز  +  اجر قزاقی  +  اجرنمای قزاقی  +  اجر سنتی  + اجر رستیک  +  اجرنمای
اجر قزاقی از نظر ابعاد
اجر قزاقی6*20*4
اجر قزاقی 6*20*10
اجر قزاقی 20*20*4
اجر قزاقی 20*20*5

اجر قزاقی  و نام ها
اجر قزاقی کامل
اجر قزاقی نیمه
اجر قزاقی پلاکی
اجر قزاقی کف فرش

از انجا که نمای پست مدرن در تهران بسیار رایج شده است . توضیح اینکه تلفیق  سنت و مدرنیته را نمای پست مدرن گویند . و از انجا که اجر قزاقی قدیمی ترین اجرنمای تولید دست بشر و اصولا قدیمی ترین مصالح ساختمانی تولید شده دست بشر است . برای ایجاد نمای پست مدرن بسیار مناسب است و همچنین زیبایی اجر قزاقی یا اجر سنتی زیبایی خاصی است که فقط مخصوص اجر قزاقی است . به همین منظور امروزه کاربرد اجر قزاقی در تهران بسیار رایج شده است.
وب سایت شهر اجر بهترین و متنوع ترین اجر قزاقی را در اختیار خریداران با قیمت مناسب قرار میدهد.