آجرنمای قزاقی در نمای ساختمان های تهران

امروزه اجر نسوز نما در نمای ساختمان تهران تقریبا عمومیت پیدا کرده است  به علت زیبایی نشات گرفته از طبیعت که در ذات اجر نسوز میباشد . اجر نسوز نمای اول ساختمان های تهران شده است البته بیشتر بصورت نمای ترکیبی کار میشود .
وب سایت شهر اجر متنوع ترین وبا کیفیت ترین و ارزان ترین اجر نسوز را در اختیار مشتریان قرار داده است .

اجر نسوز پرتقالی
اجر نسوز قرمز تیره
اجر نسوز قهوای
اجر نسوز قهوهای سوخته
اجر نسوز سفید
اجر نسوز مشکی
اجر نسوز امریکایی رنگ ترکیبی قرمز و مشکی
اجر نسوز انگلیسی رنگ ترکیبی قرمز تیره و روشن
اجر نسوزشاموتی که شامل:
اجر نسوز شاموتی روشن
اجر نسوز شاموتی تیره
اجر نسوز شاموتی متوسط
اجر نسوز سفید صدفی
اجر نسوز قرمز روشن
اجر نسوز کرم
اجر نسوز بلدرچینی
اجر قزاقی یا اجر سنتی از نظر اندازه و رنگ انواع مختلفی دارد. شامل:

اجر قزاقی از نظر رنگ
اجر قزاقی زرد
اجر قزاقی قرمز
اجر قزاقی اخرا
اجر قزاقی جگری یا قرمز پر رنگ
اجر قزاقی قرمز کم رنگ
اجر قزاقی ابلق
اجر قزاقی حنائئ
اجر قزاقی ترکیبی
اجر قزاقی پوست پیازی
اجر قزاقی ترکیبی تیره
اجر قزاقی ترکیبی روشن

اجر قزاقی از نظر ابعاد
اجر قزاقی6*20*4
اجر قزاقی 6*20*10
اجر قزاقی 20*20*4
اجر قزاقی 20*20*5

//*اجر قزاقی  و نام ها
اجر قزاقی کامل
اجر قزاقی نیمه
اجر قزاقی پلاکی
اجر قزاقی کف فرش