طرح انگلیسی در شهر اجر / تهران

نمای طرح انگلیسی چیست؟
نمای طرح انگلیسی بر پایه اجرنما استوار است . که از ترکیب رنگ های متفاوت چیده شود . معمولا با اجرنسوز رنگ قرمز روشن یا قرمز تیره  یا پرتقالی با اجر رنگ مشکی .
وب سایت شهر اجر در تهران و تبریز  انواع متنوع از نمای طرح انگلیسی را عرضه میکند . با بهترین ترکیب رنگ‌ها و بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت .
با خرید از وب سایت شهر اجر از دفتر شهر اجر در تهران و تبریز  برنده باشید .